Sizlere daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek icin sitemizde çerez konumlandırmaktayız, kullanmaya devam ettiğinizde çerezler ile toplanan kişisel verileriniz Veri Politikamız / Bilgilendirmelerimizde belirtilen amaçlar ve yöntemlerle mevzuatına uygun olarak kullanılacaktır.

Yoğun Bakım   

Yoğun Bakım - Lange Daha büyük görüntüle

Yoğun Bakım - Lange

9786052396810

Akademisyen Kitabevi

1 500,00 TL

1 200,00 TL

-20%


KDV Hariç: 1 200,00 TL

Lange Yoğun Bakım Bilim Dalı için, pratik, özetlenmiş, güncellenmiş bir referans kitap

LANGE Yoğun Bakım özetlenmiş, kanıta dayalı, yoğun bakımın cerrahi ve tıbbi klinik uygulamalarını son derece geniş bir şekilde kapsayan bir kaynak kitaptır. Kitap, tüm yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören kritik hastalarla ilgilenen tüm Yoğun Bakım ünitesi hekimlerine, hemşirelere, gelişmiş sağlık hizmeti sunan tüm sağlık çalışanlarına, yoğun bakım ünitesinin temel prensipleri ve uygulamaları hakkında kalıcı ve değerli bilgiler sunmaktadır. Kitabın dikkat çeken özellikleri, iyi tanımlanmış “Yoğun Bakım İşlemleri” bölümü, temel yoğun bakım konularında tüm önemli noktaları kapsayan yüksek verimliliğe sahip özet bölümleri ile her bölümde yoğun bakımın belirsiz kalan yönlerinin ele alındığı “Tartışmalar” bölümlerinin kitaba dahil edilmesi olarak sayılabilir.

LANGE Yoğun Bakım kitabı aynı zamanda, giderek önemi artan ve kapsamı genişleyen yoğun bakım ünitesi dışında sunulan kritik bakım hizmetlerini ve hastane yapısı içerisinde yoğun bakım servisinin giderek artan önemini de kapsamaktadır. Yoğun bakım hizmeti sunumunun bir “takım işi” olması özelliği göz önüne alınarak, bazı bölümlerin yazarları veya ortak yazarları “yoğun bakım felowları”, yoğun bakım hemşireleri, doktor asistanları, hemşire uygulayıcılar ve farmakologlar arasından belirlenmiştir.

LANGE Yoğun Bakım Kitabı`nın özellikleri

  • Yoğun bakımın cerrahi ve dahili yönlerinin her ikisini de içermesi, bu kitabı dahili, cerrahi veya nörolojik yoğun bakım ünitesi çalışanlarının tümü için değerli yapmaktadır.
  • Rakamlar, tablolar ve algoritmalar gibi sayısız görsel öğeden yararlanmaktadır.
  • Ek bölümleri değerli referans materyalleri ve formülleri içermektedir ve bunlar arasında başucu istatistik bilgilerini içeren bir bölüm bulunmaktadır.
  • Dahiliye ve Anesteziyoloji dallarında yoğun bakım ünitesi rotasyonları için ve board sınavları da dahil olmak üzere önemli sınavlara çalışmak için mükemmel bir kaynak kitaptır.

 


LANGE Yoğun Bakım Kitabı`nın İçindekileri

 

KISIM I    

Yoğun Bakım Ünitesi Öncesi Kritik Bakım

   1   Kritik Hastaların Triyaj ve Transportu

   2   Resüsitasyon ve Stabilizasyon

   3   Kardiyak Arrest Sonrası Hedeflenen Sıcaklık Yönetimi

   4   Askeri Yaralanmalar

   5   Bölgeselleşme

   6   Yoğun Bakım Ünitesi Öncesi Sendromlar

   7   Karar Vermede Biyobelirteçler

   8   Terapötik Hipotermide Tartışmalı Konular

 

KISIM II               

ICU Kritik Bakım

 

   9   Yatakbaşı Teknolojisi

10   Yoğun Bakım Ünitesinde Fizik Muayene

11   Kritik Hastada Görüntüleme: Radyoloji

12   Yoğun Bakımda Görüntüleme: Hasta Başı Ultrasonografi

13   Yoğun Bakım Ünitesinde Hasta Güvenliği

14   Yoğun Bakım Ünitesinde Edinilmiş Güçsüzlük ve Yoğun Bakım Ünitesinde Erken Mobilizasyon

15   Kritik Hastalıklarda Farmakoloji

16   Analjezi, Sedasyon ve Nöromüsküler Blok

17   Hava Yolu Yönetimi/ Zor Hava Yolu

18   Ventilatör Teknolojisi ve Yönetimi

19   Akut Respiratuar Distres Sendromu

20   Venöz Tromboembolizm

21   Şok: Tanı ve Yönetimi

22   CPR ve ACLS Güncellemeleri

23   Aritmi Tanı ve Tedavisi

24   Akut Kardiyak İskemi

25   Yoğun Bakımda Kalp Yetmezliği Sendromları

26   ICU’da Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon

27   Kritik Hastalarda Elektrolit Bozuklukları

28   Asit-Baz Bozuklukları

29   Beslenme Desteği

30   Akut Böbrek Hasarı ve Yetmezliği

31   Renal Replasman Tedavisi

32   Yoğun Bakımda Hematolojik Bozukluklar

33   Yoğun Bakımda Transfüzyon Tıbbı

34   Antikoagülasyon

35   Akut Abdominal Disfonksiyon

36   Gastrointestinal Hemoraji (Üst ve Alt)

37   Karaciğer Yetmezliği: Akut ve Kronik

38   ICU’da Ateş

39   ICU’daki Toplum Kökenli İnfeksiyonlar

40   Sağlık Bakımı İle İlgili Enfeksiyonlar

41   Kritik Hastada HIV Enfeksiyonu

42   Sepsis, Septik Şok ve Çoklu Organ Yetmezliği

43   YBÜ’de Antimikrobiyaller

44   Kritik Hastalığa Yol Açan Endokrin Disfonksiyon

45   Onkolojik Aciller

46   Yoğun Bakım Ünitesinde Romatolojik ve İnflamatuvar Durumlar

47   Deri Komplikasyonları

48A  Nörobilim Kritik Bakımda Prensipler

48B  Serebrovasküler Hastalıklarda Yoğun Bakım

49   Yoğun Bakım Ünitesinde Deliryum

50   Travmatik Beyin ve Spinal Kord Hasarı

51   Genel Postoperatif Yönetim

52   Transplantasyon Sonrası Bakım

53   Travma Sonrası Bakım

54   Postkardiyotorasik Cerrahi Bakımı

55   Özel Cerrahi Sonrası Postoperatif Yönetim

56   Damar Cerrahisinde Postoperatif Bakım

57A  KOAH’da Duman Maruziyeti Modelleri

57B  Toksik Pulmoner İnhalasyon

58   Aşırı Doz, Zehirlenme ve Çekilme

59   Çevresel Yaralanmalar ve Zehir Maruziyetleri

60   Gebelikte Yoğun Bakım Sorunları

61   Yanık Hastalarında Yoğun Bakım

62   Afet Kurbanları için Yoğun Bakım

63   Tartışmalar: Yoğun Bakımda Skorlama Sistemleri

64   Tartışmalı Konular: Hasta-Kontrollü Sedasyon—Altın Saatlere Hazır mıyız?

65   Karşılaştırma “İkilem”: Ventilatörden Ayırma—Hangi Strateji Daha İyi?  Solunum Terapisti ve Lisanslı Hemşire Tarafından Yürütülen mi? Hekim Tarafından Yürütülen mi?

66   Karşıt Görüşler: Solunum Yetmezliği Tanısında Girişimsel ve Girişimsel  Olmayan Stratejiler

67   Tartışma: ARDS’de Ventilatör Yönetimi: Tek Bir Çözüm Hepsine Uyar Mı?
68   Tartışmalar: ARDS için Kortikosteroidler: Dost veya Düşman?

69   Submasif Pulmoner Embolide Trombolitik Tedavi

70   Tartışmalar: Enteral Nütrisyon-Pilorik mi? Postpilorik mi?

71   Tartışmalı Konular: Kritik Hastalarda Aralıklı ve Sürekli Renal Replasman Tedavisinin Karşılaştırması

72   Klinik Tartışmalar: Ventilatör-İlişkili Pnömoni: Gerçekten var mı?

73   Tartışmalar: Septik Şokta Resüsitasyonu Yönlendirme SCVO2’mi Laktatın Temizlenmesi mi?

74   Çelişkiler: Glikoz Kontrolü Yararlı mıdır?

 

KISIM III     Yönetim

 

75   Simülasyon ve Yoğun Bakımda Eğitim

76   ICU Yatak Kullanımı

77   Global Hastane Ortamında ICU Ünitesi

78   Yoğun Bakım Ünitesinde Alternatif Personel Modelleri

79   Yönetişim

80   Uzaktan Yoğun Bakımı Yönetmek: Teletıp

81   Yoğun Bakım Ünitesinde Etik ve Palyatif Bakım

82   Yoğun Bakımda Konuşma: Kötü Haber Verme ve Bakım Hedeflerini Belirleme

83   Yoğun Bakım Uzmanlarının Performansı Ölçülebilir Mi?

84   Komplikasyonlar: Olmaz Olmaz Deme, Olmaz Olmaz

85   Tartışmalar: Yaşamın Sonunda Noninvaziv Ventilasyon Yararlı Mı, Değil Mi?

 

KISIM IV     Post-ICU Kritik Bakım

86   Yoğun Bakım Sonrası Sendromu

87   Sonuç Araştırması ve Raporu

 

KISIM V               Yoğun Bakım Genomiği

88   Omikler Çağında Yoğun Bakım Tıbbı

 

KISIM VI     Yoğun Bakımda Uygulanan İşlemler

89   Arter Hattı Yerleştirilmesi ve Monitörizasyonu

90   Bronkoskopi

91   Kardiak Output Ölçümü

92   Kardiyoversiyon ve Defibrilasyon

93   Santral Venöz Girişim

94   Göğüs Tüpü Takılması

95   Yoğun Bakımda Ekokardiyografi

96   Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu

97   Kritik Hastada Havayolu Yönetimi

98   Beslenme Tüplerinin Endoskopik Olarak Yerleştirilmesi

99   Devamlı Venövenöz Hemofiltrasyon

100  Yüksek-Frekanslı Osilatuar Ventilasyon

101  İntrakraniyal Basınç Monitörizasyonu

102  Lomber Ponksiyon

103  YBÜ’de Pacemaker Yerleştirme  ve CV İmplante Edilebilir Elektrikli Cihazların Kullanımı

104  Parasentez

105  Perkütan Trakeostomi

106  Perikardiyosentez

107  Pulmoner Arter Kateterizasyonu

108  Torasentez

109  Tartışmalar: Erken Trakeotomi

KISIM VII     Ekler

110  Cerrahi İçin Antimikrobiyal Profilaksi

111  Birimler ve Dönüşümler

112  Renal Replasman Tedavisi Sırasında İlaç Dozlaması

113Hamilelikte İlaç Kullanımı

114Formüller

115Resüsitasyon Algoritmaları

116 Yatak Başı İstatistik Araçları

ISBN9786052396810
Basım Yılı2018
Basım Sayısı1
Sayfa Sayısı1402
Kitap DiliTürkçe
Yazar(lar)John M.Oropello,‎ Vlad Kvetan,‎ Stephen M. Pastores
BISACMED015000
DOI

Yorum Yaz

Yoğun Bakım - Lange

Yoğun Bakım - Lange

 

Yorum Yaz