Yeni Ürünler

Miller Anestezi-Türkçe (2 Cilt) Daha büyük görüntüle

Miller Anestezi-Türkçe (2 Cilt)

3660

İZMİR GÜVEN

752,00 TL

376,00 TL

-50%


KDV Hariç: 348,15 TL

ÇİNDEKİLER 

<span style="col

Detay

ÇİNDEKİLER 

/Anestezi Uygulamalarının Tarihi 
/Modern anestezinin Uygulama Alanı 
/Anestezide Farmakolojinin Temel Prensipleri 
/Etki Mekanizması 
/Alım ve Dağıtım 
/Pulmoner Farmakoloji 
/Kardiyovasküler Farmakoloji 
/Modern İnhalasyon Anesteziklerinin Metabolizması ve Toksisitesi 
/Anestezi Makineleri 
/İntravenöz Anestezikler 
/İntravenöz Opioid Olmayan Anestezikler 
/İntravenöz Opioid Anestezikler 
/İntravenöz İlaç İnfizyon Sistemleri 
/Anestezide Genel Olarak Kullanılan Diğer İlaçlar 
/Kas Gevşeticiler ve Antagonistlerin Farmakolojisi 
/Lokal Anestezikler 
/Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler 
/Otonom Sinir Sistemi 
/Fizyoloji ve Anestezi 
/Solunum Fizyolojisi ve Anestezi Uygulaması Sırasınsa Solunum Fonksiyonları 
/Kardiyak Fizyolojisi 
/Hepatik Fizyoloji ve Patofizyoloji 
/Renal Fizyoloji 
/Serabral Fizyoloji ve Anestezi 
/Noromüsküler Fizyoloji ve Farmakoloji 
/Anestezide İstatiksel Yöntemler 
/Ameliyat Öncesi Hazırlık 
/Anestezi riskleri 
/Preoperatif Değerlendirme 
/Solunum Fonksiyonunun Değerlendirilmesi 
/Eşlik Eden Hastalıklarda Anestezi Uygulamaları 
/Hasta Pozisyonları 
/Malign Hipertermi 
/Monitörizasyon 
/Monitörizasyon Temel Prensipleri 
/Anestezi Derinliğinin Ölçülmesi 
/Kardiyovasküler Monitörizasyon 
/Transözofageal Ekokardiyografi 
/Elektrokardiyografi 
/İmplante Edilebilen Kardiyak Puls/Akım Üreticiler: Pacemakerlar ve Kardiyoverter Defibrilatörler 
/Solunum Monitörizasyonu 
/Böbrek Fonksiyon Monitörizasyonu 
/Nörölöjik Monitarozisyon 
/Noromüsküler Monitorizasyon 
/Sıcaklık Mönitörizasyonu 
/Perioperatif Asit-Bas Dengesi 
/Hava Yolu Yönetimi 
/Sipinal, Epidural ve Kaudal Anestezi 
/Sinir Blokları 
/Çocuklarda Bölgesel Anestezi 
/Perioperatif Sıvı Tedavisi 
/Sıvı Elektrolit Dengesi 
/Transfizyon Tedavisi 
/Otolog Transfizyon 
/Toraks Cerrahisinde Anestezi 
/Kalp Cerrahisinde Anestezi Uygılamaları 
/Pediyatrik Kardiyak Cerrahide Anestezi 
/Damar Cerrahisinde Anestezi 
/Norocerrahi Anestezisi 
/Anestezi ve Renal ve Genitoüriner Sistemler 
/Anestezi ve Hepatobilier Sistem 
/Organ Transplantasyonu 
/Laparaskopik Cerrahide Anestezi 
/Obstetrik Anestezi 
/Yenidoğan Resusitasyonu 
/Pediyatrik Anestezi 
/Ortopedik Cerrahide Anestezi 
/Yaşlı Olgularda Anestezi 
/Travmada Anestezi 
/Kimyasal ve Biyolojik Savaş Alanları: Anestezinin Rolü 
/Göz, Kulak, Burun ve Boğaz Cerrahisinde Anestezi 
/Robotik Cerrahi İçin Anestezi 
/Lazer Cerrahisinde Anestezi 
/Günübirlik Anestezi 
/Amaliyathane Dışında Anestezi 
/Farklı Ortamlarda Klinik Bakım: Yüksek Basınç, Düşük Basınç ve Uzayda 
/Postanestezik Bakım Ünitesi 
/Akut Postoperatif Ağrı 
/Kronik Ağrı 
/Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Tıbbına Genel Bakış 
/Respiratuar Bakım 
/Pediyatrik ve Neonatal Yoğun Bakım 
/Nutrisyona Bakış 
/Kardiyopulmoner Resusitasyon Temel ve İleri Yaşam Desteği 
/Beyin Ölümü 
/İnternette Medikal Bilgi 
/Kalite İyileştirme 
/Postoperatif Görme Kaybı 
/İnsan Performansı ve Hasta Güvenliği 
/Hasta Simülatörleri 
/Anestezi Eğitimi 
/Ameliyathane Yönetimi 
/Ameliyathanede Elektriksel Güvenlik 
/Kimyasal Madde Bağımlılığını İçeren Mesleki Güvenlik 
/Anestezinin Etik ve Hukuksal Yönleri 
/Uluslar Arası Sistem

ISBN 9789756240385
Basım Yılı2010
Sayfa Sayısı3305
Kitap DiliTürkçe
Yazar(lar)Prof. Dr. Demet AydınRonald D. Miller

Şuana kadar yorum yapılmamış

Yorum Yaz

Miller Anestezi-Türkçe (2 Cilt)

Miller Anestezi-Türkçe (2 Cilt)

ÇİNDEKİLER 

<span style="col

Yorum Yaz