FEBRİL NÖTROPENİ Daha büyük görüntüle

FEBRİL NÖTROPENİ

3641

BİLİMSEL TIP

120,00 TL


KDV Hariç: 111,11 TL

Febril Nötropeni kitabı yaklaşık 3 yıllık bir çabanın ürünüdür. Febril Nötropeni konusunun, pek çok farklı disiplinden hekimlerin uğraş alanını oluşturması ve yoğun işbirliği gerektiren bir konu olması dolayısıyla, kitabın farklı bilim dallarından yazarların katkısıyla hazırlanması kaçınılmaz olmuştur. On beş’ten fazla değişik bilim alanından 9

Detay

Febril Nötropeni kitabı yaklaşık 3 yıllık bir çabanın ürünüdür. Febril Nötropeni konusunun, pek çok farklı disiplinden hekimlerin uğraş alanını oluşturması ve yoğun işbirliği gerektiren bir konu olması dolayısıyla, kitabın farklı bilim dallarından yazarların katkısıyla hazırlanması kaçınılmaz olmuştur. On beş’ten fazla değişik bilim alanından 9’u yabancı 79 yazarın katkısıyla hazırlanan bu kitap kendi alanında Türkiye’de bir ilk, uluslararası alanda ise şimdiye kadar yayınlanmış birkaç kitabın en son örneğini oluşturmaktadır. Kitap kendi içinde sekiz ana başlıktan oluşmakta olup, her ana başlık bir ya da iki bölüm editörü tarafından denetlenerek yayına hazır hale getirilmiştir. Yabancı yazarların İngilizce yazdıkları metinler Türkçe’ye çevrilerek kitaba konulmuştur. Kitabın içeriğinin febril nötropeni konusunda pratikte rastlanan her türlü soruna yanıt oluşturabilecek bir kaynak kitabı olması için elden gelen her türlü çaba harcanmış olmakla birlikte, bazı eksiklik ve hataların olması kaçınılmazdır. Bu nedenle tüm okurlarımızdan peşinen özür diliyoruz. Sizlerden de gelecek katkılarla bu hata ve eksikliklerin bundan sonraki baskılarda düzeltilmesini hedefliyoruz.

Febril Nötropeni kitabının bu ilk baskısı Profesör Ben E. de Pauw’a ithaf edilmiştir. Gerek uluslararası gerekse Türk bilim camiasının yakından tanıdığı Prof. de Pauw 2010 yılı başında aktif çalışma hayatından emekli olmuştur. Uzun yıllar boyunca ülkemize yaptığı çok sayıda ziyaret sırasında verdiği konferanslar ve pek çok Türk bilim insanının yetişmesine yaptığı katkıların yanı sıra, alçakgönüllü kişiliği ve uluslararası arenada bizlere verdiği destek nedeniyle şükran borçlu olduğumuz Ben’e bu ithafla tekrar teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki yaşamında mutluluklar diliyoruz.

Tüm yazar ve bölüm editörlerine, yabancı yazarların metinlerinin tercümelerini yapan Yrd. Doç. Dr. Murat Dizbay’a ve kitabın en güzel biçimde yayına hazırlanmasını sağlayan Bilimsel Tıp Yayınevi çalışanlarına en içten dileklerimizle teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kitabın hazırlıkları sırasında (ve meslek yaşamlarımızın her aşamasında) bize destek olan, -ayrıca kendileri de bu kitabın yazarları arasında bulunan- sevgili eşlerimiz Dr. Yonca Akova ve Dr. Özay Arıkan Akan da her türlü teşekkürü fazlasıyla hakediyorlar.

Umudumuz bu kitabın febril nötropeniyle uğraşan meslektaşlarımıza yol gösterici bir kaynak olması...

Saygılarımızla,

Dr. Murat AKOVA, Dr. Hamdi AKAN

 

 

 

İÇİNDEKİLER

 

Destekleyici Bakımın Yararı: Kanserli Hastaların Daha İyi Tıbbi Bakımı İçin Esaslar …3

Ben E. de PAUW

1. Konak …7

Bölüm Editörü: Halit ÖZSÜT

1.1 İmmünsüpresif Konakların Değerlendirilmesi ve Görülen İnfeksiyonlar …9

Halit ÖZSÜT

1.2 Doğal Savunma Mekanizmaları 43

Serap GENÇER

1.3 Tüm Nötropenik Hastalar Aynı mı? 63

Marianne PAESMANS, Winfried V. KERN

1.4 Farklı İmmünkompromize Hastalarda Etken Mikroorganizmalar …75

Alpay AZAP

2. Klinisyen …95

Bölüm Editörü: Volkan KORTEN

2.5 Febril Nötropenik Hastalarda Klinik Değerlendirme …97

Rabin SABA

2.6 Febril Nötropenik Hastada Laboratuvar Yaklaşımı …103

Derya SEYMAN, Latife MAMIKOĞLU

2.7 Klinisyen İçin İnfeksiyon İpuçları …119

Halil KURT

2.8 Hangi Mikrobu Tedavi Edelim? …127

Yeşim TAŞOVA

2.9 Ateş Devam Ederse Ne Yapmalı? …141

Ben E. de PAUW

2.10 Pulmoner İnfiltrasyon …153

Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR

2.11 Kateterli Hasta …171

Can BOĞA

2.12 İnfeksiyondan Korunma …189

Lütfiye MÜLAZIMOĞLU

2.13 İzolasyon Gerekli mi? …201

Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN

3. Laboratuvar …209

Bölüm Editörü: Özay ARIKAN AKAN

3.14 Febril Nötropenik Hasta Grubunda Laboratuvar Yönetimi …211

Bilgül METE, Recep ÖZTÜRK

3.15 Mikrobiyolojik Tanı: Bakteriyel Yöntemler …221

Özay ARIKAN AKAN

3.16 Mikrobiyolojik Tanı: Virolojik Yöntemler …231

Dilek ÇOLAK, Gözde ÖNGÜT

3.17 Mikrobiyolojik Tanı: Fungal Yöntemler …251

Beyza ENER

3.18 Mikrobiyolojik Tanı: Parazitolojik Yaklaşım …269

Şehnaz ÖZYAVUZ ALP, Sibel ERGÜVEN

3.19 Mikrobiyolojik Tanı: İnvaziv Fungal İnfeksiyonlarda Serolojik Tanı …285

Zekaver ODABAŞI

3.20 Nonmikrobiyolojik Yöntemler:

Febril Nötropenide Pulmoner İnvaziv Tanı Yöntemleri …293

Oğuz KILINÇ, Canan KARAMAN

3.21 Nonmikrobiyolojik Yöntemler: Febril Nötropenide Görüntüleme …303

Macit ARIYÜREK, Meryem ÖZ

4. Özel Durumdaki İmmünkompromize Hastalar …319

Bölüm Editörleri: Murat AKOVA, Hamdi AKAN

4.22 Aplastik Anemi ve Miyelodisplastik Sendromda Febril Nötropeni …321

Evren ÖZDEMİR

4.23 Hematolojik Maligniteler …333

Rıdvan ALİ

4.24 Solid Tümörler …351

Filiz GÜNSEREN

4.25 Erişkinlerde Hematopoietik Kök Hücre Nakli Sonrası İnfeksiyonlar …361

Şule Mine BAKANAY, Mutlu ARAT

4.26 Solid Organ Alıcılarında Görülen İnfeksiyonlar …383

Hande ARSLAN

4.27 Yeni İmmünsüpresif Ajanlar ve İnfeksiyon …403

Tülin FIRATLI TUĞLULAR

4.28 Febril Nötropenik Hastalarda İnvaziv Kandida İnfeksiyonları …415

Aygül DOĞAN ÇELİK, Recep ÖZTÜRK

4.29 İnvaziv Aspergillozis …431

Nursel ÇALIK BAŞARAN, Murat AKOVA

4.30 Kanser Hastalarında Zigomikoz: Güncelleme …451

Murat AKOVA, Dimitrios P. KONTOYIANNIS

4.31 Yeni Önem Kazanan Mantarlar …469

Banu SANCAK, Sevtap ARIKAN

5. Özel Sorunlar ve Antimikrobiyal Olmayan Destek Tedavisi …499

Bölüm Editörü: Recep ÖZTÜRK

5.32 Febril Nötropenide Koloni Stimülan Faktör Kullanımı …501

Hakan GÖKER, Songül ŞEREFHANOĞLU

5.33 Febril Nötropenide Granülosit Transfüzyonu …517

Hakan GÖKER, Songül ŞEREFHANOĞLU

5.34 Mukozit 523

Fahir ÖZKALEMKAŞ

5.35 Febril Nötropenik Hastalarda İshal …555

Recep ÖZTÜRK

5.36 Bulantı ve Kusma …565

Nilüfer BULUT, Alev TÜRKER

5.37 Febril Nötropenide Kanama ve Koagülasyon …577

Songül ŞEREFHANOĞLU, Yahya BÜYÜKAŞIK

5.38 Beslenme Destek Tedavisi …589

Osman ABBASOĞLU, Pelin ELDENİZ ONAR

5.39 Febril Nötropeni Hastalarında Psikiyatrik Destek …607

Hakan KUMBASAR, Ayşegül YILMAZ

5.40 Yoğun Bakım Desteği …613

Halis AKALIN

5.41 Kemik İliği Baskılanmış Hastalarda Transfüzyon Prensipleri …619

Fevzi ALTUNTAŞ, Önder ARSLAN

5.42 Nötropenik Hastalarda Hemşirelik Bakımı …635

Arife ÖZVEREN, Sevgi ERDAL, Nursel ÇALIK BAŞARAN

5.43 İmmünsüprese Hastalarda Opportunistik Göz İnfeksiyonları …643

Yonca A. AKOVA, Burcu A. KAHRAMAN

5.44 Deri ve Yumuşak Doku Sorunları …655

Sibel ERSOY EVANS, Sedef ŞAHİN

6. Pediatrik Febril Nötropeni …667

Bölüm Editörü: Tezer KUTLUK

6.45 Çocukluk Çağı Kanserlerinin Epidemiyolojisi …669

Tezer KUTLUK

6.46 Ateşli Nötropenik Çocuklarda Türkiye’de Durum …683

Rejin KEBUDİ

6.47 Düşük Riskli Ateşli Nötropenik Çocuklarda Empirik Tedavi …689

Rejin KEBUDİ

6.48 Yüksek Riskli Febril Nötropenik Kanserli Çocuk Hastalara Yaklaşım 707

Nurdan TAÇYILDIZ

6.49 Pediatrik Kök Hücre Nakli ve İnfeksiyonlar …723

S. Sema ANAK

6.50 İmmünyetmezlikli Hastalarda Aşılama …783

Mehmet CEYHAN

  1. Konjenital Nötropenilerde ve Nötrofillerin Fonksiyonel
  2. Eksikliklerinde İnfeksiyonlar …791

İlhan TEZCAN

7. Antimikrobiyaller ve Kullanımları İçin Pratik Kılavuz …795

Bölüm Editörü: Esin ŞENOL

7.52 Antibakteriyel İlaçlar …797

Esin ŞENOL

7.53 Antifungal İlaçlar …831

Sevtap ARIKAN, John H. REX

7.54 Antiparaziter İlaçlar …855

Dolunay GÜLMEZ, Sibel ERGÜVEN

7.55 Antimikobakteriyel İlaçlar …885

Abdullah SAYINER

7.56 Febril Nötropenik Hastalardaki Meta-Analizler …899

Konstantinos Z. VARDAKAS, George SAMONIS,

Matthew E. FALAGAS

7.57 Antimikrobik İlaçlara Direnç Mekanizmaları …913

Deniz GÜR

7.58 Febril Nötropenik Hematoloji ve Onkoloji Hastalarında

Antimikrobiyal Kullanımında Farmakoekonomi …929

H. Erdal AKALIN

8. Eğitim, Klinik Araştırmalar, Febril Nötropenide

Ulusal ve Uluslararası Organizasyonlar …935

Bölüm Editörleri: Hamdi AKAN, Murat AKOVA

8.59 Febril Nötropenide Klinik Araştırma Tasarımı …937

Önder ERGÖNÜL

8.60 Febril Nötropeni Kılavuzları …951

Hamdi AKAN

8.61 Febril Nötropeni ile İlgili Bir Eğitim Sitesi: www.febrilnotropeni.net …979

Hamdi AKAN, Murat AKOVA

8.62 Kanser Hastalarındaki İnfeksiyonların Tedavisi:

“The EORTC International Antimicrobial Therapy Group (IATG)” Çalışmaları …981

Claudio VISCOLI, Murat AKOVA

İndeks …991

 


 

ISBN9789756058770
Basım Yılı2010
Basım Sayısı1
Sayfa Sayısı991
Kitap DiliTÜRKÇE
Yazar(lar)Dr. Murat AKOVA, Dr. Hamdi AKAN

Yorum Yaz

FEBRİL NÖTROPENİ

FEBRİL NÖTROPENİ

Febril Nötropeni kitabı yaklaşık 3 yıllık bir çabanın ürünüdür. Febril Nötropeni konusunun, pek çok farklı disiplinden hekimlerin uğraş alanını oluşturması ve yoğun işbirliği gerektiren bir konu olması dolayısıyla, kitabın farklı bilim dallarından yazarların katkısıyla hazırlanması kaçınılmaz olmuştur. On beş’ten fazla değişik bilim alanından 9

Yorum Yaz