Pediatrik Radyoloji Atlası Daha büyük görüntüle

Pediatrik Radyoloji Atlası

9799750051531

Habitat

Pediatrik Radyoloji Atlası

Kitap pediatride sık karşılaşılan vakaları vücut bölgelerine veya organ sistemlerine ayırarak sıralamaktadır. Her vaka embriyolojisinden, patolojisine, kliniğine ve radyolojisine ayırıcı tanılan ile birlikte sunulmaktadır. Bu sayede kitap hastalıklar hakkında hem eksiksiz bilgi vermekte hem de tıp öğrencileri, pediatrist ve radyologlar için okuması ve öğrenilmesi kolay bir kaynak haline gelmektedir.

Bu kitaba önsöz yazmam istendiğinde son derece mutlu oldum. Çalışmalarının içeriğini gözden geçirdiğimde, ortaya koydukları bu kitabın eşsiz olacağını fark ettim. Okuyucu -tıp öğrencisi, intörn ya da pediatri/radyoloji asistanı olsun- için bu kitabı okumak sanki bir eğitmenin yanma oturup olguları öyküleri, görüntüleme bulguları ve ayırıcı tanıları ile birlikte değerlendirmek gibi.

Aslında bu atlas, bir olgular topluluğunun ötesinde özellik taşımakta. Her bölümdeki olgular bir bütün olarak ele alındığında ilgili anatomik bölgeyi kısa bir kitap şeklinde sunmakta. Toplam 125 olgu, okuyucuya pediatrik radyolojinin günlük sorunlarına dair çözümler sunmakta ve özetlemektedir. Bu durum bu kitabı eşsiz kılıyor. Bu kitabı diğer kitaplarım ile birlikte kullanacağım ve sanırım en fazla başvuracağım kitap da bu olacak.

Walter E. Berdon, M.D.
BÖLÜM I Nöroradyoloji

OLGU 1 Serebellar Juvenil Pilositik Astrositom.

OLGU 2 Arka Fossa Ependimomu

OLGU 3 Yenidoğan Sitrobakter / Enterokok Beyin Absesi 

OLGU 4 Akut Transvers Miyelit

OLGU 5 Sinovenöz Tromboz.

OLGU 6 Akçaağaç Şurup İdrar Hastalığı.

OLGU 7 Nörofibromatoz Tip II.

OLGU 8 Von Hippel-Lindau Hastalığı

OLGU 9 Şizensefali.

OLGU 10 Holoprosensefali

OLGU 11 Anensefali

OLGU 12 Chiari III Malformasyonu

OLGU 13 Yüz Displazileri: Treacher Collins Sendromu

OLGU 14 Metopik Sinostoz.

OLGU 15 Kaudal Regresyon Sendromu.

OLGU 16 Emniyet Kemeri Kırığı / Dislokasyonu

BÖLÜM II Baş ve Boyun

OLGU 17 Subperiosteal Orbital Abse

OLGU 18 Juvenil Nazofarinjeal Anjiyofibrom

OLGU 19 Rabdomiyosarkom

OLGU 20 Koanal Atrezi

OLGU 21 Periorbital Dermoid

OLGU 22 Tiroglossal Kanal Kisti

OLGU 23 Brankiyal Yarık Kisti

OLGU 24 Bebeklik Çağı Hemanjiyomu

OLGU 25 Fibromatozis Koli

OLGU 26 Retrofarinjeal Abse

OLGU 27 Retinoblastom

OLGU 28 Doğumsal Kolesteatom.

BÖLÜM III

Göğüs

OLGU 29 Krup

OLGU 30 Retrofarinjeal Sellülit / Abse

OLGU 31 Yabancı Cisim AspirasyonuOLGU 32 Hiyalen Membran Hastalığı

OLGU 33 Mekonyum Aspirasyon Sendromu

OLGU 34 Yenidoğanın Geçici Takipnesi 

OLGU 35 Doğumsal Diyafram Hernisi

OLGU 36 Bronkoj enik Kist

OLGU 37 Pulmoner Sekestrasyon

OLGU 38 Doğumsal KistikAdenomatözMalformasyon

OLGU 39 Doğumsal Lobar Amfizem.

OLGU 40 Yuvarlak Pnömoni

OLGU 41 Primer Tüberküloz

OLGU 42 Kistik Fibroz

OLGU 43 Hodgkin Lenfoma

BÖLÜM IV Kardîyak

OLGU 44 Ebstein Malformasyonu.

OLGU 45 Portal Vene Total Anormal Pulmoner Venöz Dönüş.

OLGU 46 Trunkus Arteriyozus ve birlikte DiGeorge Sendromu

OLGU 47 Büyük Arterlerin Tam Transpozisyonu

OLGU 48 Sağ İzomerizmle beraber Aspleni

OLGU 49 Primer Pulmoner Hipertansiyon

OLGU 50 Fallot Tetralojisi ile Sağ Arkus Aorta.

OLGU 51 Fallot Tetralojisi ile Pulmoner Kapak Yokluğu Sendromu.

OLGU 52 Ventriküler Septal Defekt

OLGU 53 Atriyoventriküler Septal Defekt.

OLGU 54 Çift Aortik Ark

OLGU 55 Aort Koarktasyonu

VIII PEDİATRİK RADYOLOJİ ATLASI_

OLGU 56 Sağ Pulmoner Arterin Tek Taraflı Yokluğu

OLGU 57 Scimitar Sendromu

BÖLÜM V Karın

OLGU 58 Nekrotizan Enterokolit

OLGU 59 İnvajinasyon

OLGU 60 Mekonyum İleus

OLGU 61 Hirschsprung Hastalığı

OLGU 62 Malrotasyon

OLGU 63 Doğumsal Diyafram Hernisi

OLGU 64 Akut Apandisit

OLGU 65 Hipertrofik Pilor Stenozu

OLGU 66 Portal Ven Trombozu

OLGU 67 Caroli Hastalığı

OLGU 68 Karaciğerin İnfantil Hemanjiyoendoteliyomu

OLGU 69 Hepatoblastom

OLGU 70 Biliyer Atrezi

OLGU 71 Dalak Travması

OLGU 72 Pankreatik Psödokist

BÖLÜM VI Genıtoüriner

OLGU 73 Üreterosel ile birlikte Çift Toplayıcı Sistem

OLGU 74 Posterior Üretral Valv ile birlikte Vezikoüreteral Reflü 

OLGU 75 Hematokolpos ve Hematometri

OLGU 76 DMSA görüntüde Renal Kortikal Skar

OLGU 77 Otozomal Baskın Polikistik Böbrek Hastalığı

OLGU 78 Otozomal Çekinik Polikistik Böbrek Hastalığı

OLGU 79 Multikistik Displastik Böbrek

OLGU 80 Kistik Renal Displazi

OLGU 81 Vezikoüreteral Reflü

OLGU 82 Mesane Ekstrofısi

OLGU 83 Wilms Tümörü

OLGU 84 Rabdomiyosarkom 

OLGU 85 Nöroblastoma

OLGU 86 Renal Ven Trombozu

BÖLÜM VII

Kas-İskelet 

OLGU 87 Doğumsal Ekinovarus ya da Yumru Ayak

OLGU 88 Proksimal Fokal Femur Eksikliği

OLGU 89 Kaymış Femur Başı Epifizi

OLGU 90 Septik Artrit

OLGU 91 Legg-Calve-Perthes Hastalığı

OLGU 92 Gelişimsel Kalça Displazisi

OLGU 93 Büyüme Plağında Durma

OLGU 94 Çocuk İstismarı

OLGU 95 Üç Düzlemli Kırık

OLGU 96 Raşitizm

OLGU 97 Osteosarkom

OLGU 98 Akut Lenfoblastik Lösemi

OLGU 99 Kronik Osteomiyelit

OLGU 100 Vertebral Osteomiyelit ile Diskit

OLGU 101 Langerhans Hücreli Histiyositoz

BÖLÜM VIII Girişimsel Radyoloji

OLGU 102 Santral Venöz Kateter Komplikasyonları: Kopma

OLGU 103 Abse Drenajı

OLGU 104 Trakeal ve Özefageal Stent Yerleştirme

OLGU 105 Göğüs Tüpleri

OLGU 106 Transrektal Abse Drenajı

OLGU 107 Özefageal Atrezi ve Gastrostomi Tüpü

OLGU 108 Perkütan Nefrostomi

OLGU 109 Mediastinal Kitle Biyopsisi

OLGU 110 Yenidoğanda Periferden Takılan Santral Kateter

OLGU 111 Port Takılması

BÖLÜM IX Displaziler

OLGU 112 Akondroplazi

OLGU 113 Tanatoforik Displazi

OLGU 114 Multipl Herediter Ekzositoz

OLGU 115 Apert Sendromu ( Tip 1 Akrosefalosindaktili)

OLGU 116 Osteopetrozis (Albers-Schönberg Hastalığı)OLGU 117 Kondrodisplazia Punktata

OLGU 118 Hürler Sendromu

OLGU 119 Psödohipoparatiroidizm (Albright Herediter Osteodistrofisi)

OLGU 120 Osteogenezis İmperfekta

OLGU 121 Asfiksik Torasik Distrofi; Jeune Sendromu

OLGU 122 Ollier Hastalığı

OLGU 123 Kampomelik Displazi

OLGU 124 Kleidokraniyal Displazi

OLGU 125 Kondroektodermal Displazi (Ellis-van Creveld Sendromu)


 

ISBN9799750051531
Basım Yılı2010
Basım Sayısı1
Sayfa Sayısı644
Kitap DiliTÜRKÇE
Yazar(lar) Doç. Mert Köroğlu

Yorum Yaz

Pediatrik Radyoloji Atlası

Pediatrik Radyoloji Atlası

Yorum Yaz

VadeAylıkToplam
192,00 TL92,00 TL
248,31 TL96,62 TL
332,50 TL97,49 TL
424,59 TL98,37 TL
519,85 TL99,24 TL
616,69 TL100,11 TL
VadeAylıkToplam
192,00 TL92,00 TL
248,31 TL96,62 TL
332,50 TL97,49 TL
424,59 TL98,37 TL
519,85 TL99,24 TL
616,69 TL100,11 TL
VadeAylıkToplam
192,00 TL92,00 TL
248,31 TL96,62 TL
332,50 TL97,49 TL
424,59 TL98,37 TL
519,85 TL99,24 TL
616,69 TL100,11 TL

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.