Makina Elemanları Cilt 2 Daha büyük görüntüle
Göz Gezdir

Makina Elemanları Cilt 2

9786059354806

Akademisyen Kitabevi

40,00 TL

32,00 TL

-20%


KDV Hariç: 32,00 TL

SEMBOLLER I

BÖLÜM-10 YAYLAR

 1 10.1 GİRİŞ

10.2 YAY KARAKTERİSTİĞİ VE ÖZELLİKLERİ

10.2.1 Yay Karakteristiği ve Rijitlik

10.2.2 Yay İşi ve İç Sönümleme

10.2.2.1 Yay İşi

10.2.2.2 İç Sönümleme

10.2.3 Faydalanma Katsayısı

10 10.2.3.1 Şekilden Faydalanma Katsayısı

10 10.2.3.2 Hacimden Faydalanma Katsayısı

10.2.3.3 Ağırlıktan Faydalanma Katsayısı

10.2.4 Yay Titreşimleri ve Darbe Söndürme

10.2.4.1 Titreşim ve Özgül Frekans

10.2.4.2 Çarpma ve Darbe Sönümleme

10.3 YAY MALZEMELERİ

10.3.1 Yay Malzemelerinin Genel Özellikleri

10.3.2 Yay İmalatında Kullanılan Malzemeler

10.4 YAY HESABI VE BOYUTLANDIRMA

10.4.1 Burulmaya Zorlanan Yaylar

10.4.1.1 Çubuk Yaylar

10.4.1.2 Silindirik Helisel Yaylar

10.4.1.3 Artan Karakteristikli Helisel Yaylar

10.4.2 Çekme ve Basmaya Zorlanan Yaylar

10.4.2.1 Çubuk Yaylar

10.4.2.2 Bilezik Yaylar

10.4.3 Eğilmeye Zorlanan Yaylar

10.4.3.1 Spiral Yaylar

10.4.3.2 Kangal Yaylar

10.4.3.3 Yaprak Yaylar

10.4.3.4 Disk Yaylar

10.4.4 Kauçuk Yaylar

10.5 SAYISAL UYGULAMALAR

BÖLÜM-11 KAVRAMALAR

11.1 GENEL BİLGİLER VE SINIFLANDIRMA

11.2 ÇÖZÜLEMEYEN KAVRAMALAR

11.2.1 Rijit Kavramalar

11.2.1.1 Flanşlı (Diskli) Kavrama

11.2.1.2 Zarflı Kavramalar

11.2.1.3 Alın Dişli Kavrama

11.2.1.4 Rijit Kavramaların Dinamik Davranışı

11.2.2 Dengeleme Kavramaları

11.2.2.1 Mekanizma Hareketli (Oynak) Kavramalar

11.2.2.2 Elastik Kavramalar

11.3 ÇÖZÜLEBİLEN-BAĞLANABİLEN KAVRAMALAR

11.3.1 Şekil Bağlı Çözülebilen Kavramalar

11.3.2 Kuvvet Bağlı Çözülebilen Kavramalar

11.3.2.1 Sürtünmeli Kavrama Çalışma Prensibi

11.3.2.2 Alın Yüzeyli Sürtünme Kavraması ve Sürtünme Momenti

11.3.2.4 Lamelli Kavramalar

11.3.2.5 Sürtünme Yüzeyi Malzemeleri

Sürtünmeli Kavramalarda Devreye Girme ve Dinamik Davranış

11.4 EMNİYET KAVRAMALARI

11.4.1 Otomatik Olmayan Emniyet Kavramaları

11.4.1.1 Kesme Pimli Emniyet Kavramaları

11.4.1.2 Sürtünmeli Emniyet Kavramaları

11.4.2 Otomatik Emniyet Kavramaları

11.4.2.1 Bilyalı Emniyet Kavramaları

11.4.2.2 Termostatlı Lamelli Emniyet Kavraması

11.5 OTOMATİK KAVRAMALAR

11.5.1 İlk Hareket Kavramaları

11.5.1.1 Santrifüj (Merkezkaç) İlk Hareket Kavraması

11.5.1.2 Bilyalı İlk Hareket Kavraması

11.5.1.3 Hidrodinamik Kavrama

11.5.2 Tek Yönlü Kavramalar

11.5.2.1 Şekil Bağlı Tek Yönlü Kavramalar

11.5.2.2 Kuvvet Esaslı Tek Yönlü Kavramalar

11.6 ELEKTROMANYETİK KAVRAMALAR

11.6.1 İndüksiyon Kavramaları

11.6.2 Manyetik Tozlu Kavramalar

11.7 SAYISAL UYGULAMALAR

BÖLÜM-12 FRENLER

12.1 GİRİŞ

12.2 PABUÇLU FRENLER

12.2.1 Dıştan Pabuçlu Frenler

12.2.1.1 Dıştan Kısa Pabuçlu Frenler

12.2.1.2 Dıştan Uzun Pabuçlu Frenler

2.2.2 İçten Pabuçlu Frenler

12.2.2.1 İçten Tek Pabuçlu Frenler

12.2.2.2 İçten Çift Pabuçlu Frenler

12.3 BANTLI FRENLER

12.3.1 Basit Bantlı Frenler

12.3.2 Diferansiyel Bantlı Frenler

12.3.3 İntegral Bantlı Frenler

12.4 DİSKLİ FRENLER

193 12.5 SAYISAL UYGULAMALAR

BÖLÜM-13 TRİBOLOJİ

13.1 SÜRTÜNME

13.1.1 Genel Bilgiler

13.1.2 Kuru Sürtünme

13.1.3 Sınır Sürtünmesi (Yarı Sıvı Sürtünme)

13.1.4 Sıvı Sürtünmesi

13.1.5 Yuvarlanma Sürtünmesi

13.2 AŞINMA

13.2.1 Genel Bilgiler ve Tanımlar

13.2.2 Aşınma Mekanizmaları ve Çeşitleri

13.3 YAĞLAMA VE YAĞLAYICILAR

13.3.1 Genel Bilgiler

13.3.2 Katı Yağlayıcılar

13.3.3 Gaz Yağlayıcılar

13.3.4 Yarı Katı (Gresler) Yağlayıcılar

13.3.5 Sıvı Yağlayıcılar (Yağlar)

13.3.6 Sıvı Yağların ve Greslerin Özellikleri

13.3.6.1 Viskozite

13.3.6.2 Madensel Sıvı Yağların Diğer Özellikleri

13.3.7 Newton Kanununun Uygulama Örnekleri

13.3.7.1 Daralan Yağ Kaması ve Yük Taşıma

13.3.7.2 Newton Kanunu ve Petroff Denklemi

13.3.7.3 Hagen-Poiseuille Denklemi

13.4 SAYISAL UYGULAMALAR

BÖLÜM-14 YAĞLAMA TEORİSİ VE KAYMALI YATAKLAR

14.1 GENEL BİLGİLER VE YATAK TİPLERİ

14.2 YATAK MALZEMELERİ

14.2.1 Genel Bilgiler

14.2.2 Madensel (Metalik) Yatak Malzemeleri

14.2.3 Metal Olmayan Yatak Malzemeleri

14.3 HİDRODİNAMİK YAĞLAMA TEORİSİ

14.3.1 Daralan Yağ Kaması Mekanizması

14.3.2 Reynolds Temel Yağlama Denklemi

14.4 KAYMALI EKSENEL YATAKLAR

14.4.1 Sonsuz Geniş Düzlemsel Eğimli Yatak

14.4.2 Sonsuz Geniş Eğimli Lokmalı Yataklar

14.4.3 Sonlu Genişlikte Lokmalı Yatak Hesabı

14.4.4 Sürtünme Isısı Hesabı

14.4.5 Eksenel Kaymalı Yatak Tasarımında Pratik Değerler

14.4.6 Eksenel Yataklarda Kullanılan Diğer Film Şekilleri

14.5 RADYAL KAYMALI YATAKLAR

14.5.1 Genel Bilgiler

14.5.2 Yağ Film Kalınlığı Değişimi

14.5.3 Reynolds Denklemi ve Çözüm İçin Özel Durumlar

14.5.3.1 Sonsuz Genişlikte Yatak Hesabı

14.5.3.2 Çok Dar Yataklar

14.5.3.3 Sonlu Genişlikte Radyal Yatak Hesabı

14.5.3.4 Radyal Yatak Tasarımında Pratik Parametreler

14.5.3.5 Radyal Yataklarda Konstrüksiyon Esasları

14.5.3.6 Hidrodinamik Yataklarda Kullanılan Yağlama Metotları

14.6 SAYISAL UYGULAMALAR

BÖLÜM-15 HİDROSTATİK YATAKLAR

15.1 TEMEL PRENSİPLER

15.2 HİDROSTATİK EKSENEL YATAKLAR

15.2.1 Dirençsiz Dairesel Cepli Sistemler

15.2.2 Dirençli Sistemler

15.3 HİDROSTATİK RADYAL YATAKLAR

15.4 SAYISAL UYGULAMALAR

BÖLÜM-16 YUVARLANMA ELEMANLI (RULMANLI) YATAKLAR

16.1 TANIM VE SINIFLANDIRMA

16.2 RULMANLI YATAK ÇEŞİTLERİ

16.2.1 RadyalRulmanlı Yataklar

16.2.1.1 Bilyalı Rulmanlar

16.2.1.2 Makaralı Rulmanlar

16.2.2 EksenelRulmanlı Yataklar.

16.2.3 Özel Rulmanlı Yataklar

16.2.4 Rulmanlı Yatakların Karşılaştırılması

16.3 RULMANLI YATAK HESABI

16.3.1 Döner Rulmanlı Yatak Hesabı

16.3.2 Sabit Rulmanlı Yataklar

16.3.3 Rulmanlı Yataklarda Sürtünme ve Hız Sınırlaması

16.3.4 Rulmanlı Yatak Seçimi

16.4 MALZEME VE RULMAN BOYUT SERİLERİ

16.4.1 Malzeme

16.4.2 Rulman Boyut Serileri ve Standart Semboller

16.5 KONSTRÜKSİYON VE MONTAJ ESASLARI

16.5.1 Toleranslar ve Uygun Geçme Seçimi

16.5.2 Rulmanlarla Yataklama Şekilleri

16.5.3 Rulmanlı Yatakların Yağlanması

16.6 SAYISAL UYGULAMALAR

BÖLÜM-17 KILAVUZ YATAKLAR (KIZAKLAR)

17.1 GİRİŞ

17.2 KAYMALI KILAVUZ YATAKLAR

17.3 YUVARLANMALI KILAVUZ YATAKLAR

17.3.1 Bilyalı Kızaklar

17.3.2 Makaralı-Raylı Kızaklar

17.3.3 Profil Raylı Kızaklar

BÖLÜM-18 SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI

18.1 GENEL BİLGİLER

18.2 TEMASLI SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI

 18.2.1 O-Halkaları

18.2.2 U-Halkaları

18.2.3 Eksenel V-Halkaları

18.2.4 V-Halkaları (V-cup)

18.2.5 Mil Sıyırıcıları ve Kazıyıcılar

18.2.6 Salmastralar

18.2.7 Diyafram ve Körükler

18.2.8 Keçe Halkalar

18.2.9 Radyal Sızdırmazlık Elemanları

18.2.10 Mekanik Sızdırmazlık Elemanları

18.3 TEMASSIZ SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI

KAYNAKLAR

EKLER

DİZİN

ISBN9786059354806
Basım Yılı2017
Basım Sayısı5.BASIM
Sayfa Sayısı442
Kitap DiliTÜRKÇE
Yazar(lar)PRF.DR.ERDEM KOÇ

Yorum Yaz

Makina Elemanları Cilt 2

Makina Elemanları Cilt 2

Yorum Yaz

VadeAylıkToplam
132,00 TL32,00 TL
216,81 TL33,61 TL
311,30 TL33,91 TL
48,55 TL34,21 TL
56,90 TL34,52 TL
65,80 TL34,82 TL
VadeAylıkToplam
132,00 TL32,00 TL
216,81 TL33,61 TL
311,30 TL33,91 TL
48,55 TL34,21 TL
56,90 TL34,52 TL
65,80 TL34,82 TL
VadeAylıkToplam
132,00 TL32,00 TL
216,81 TL33,61 TL
311,30 TL33,91 TL
48,55 TL34,21 TL
56,90 TL34,52 TL
65,80 TL34,82 TL

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.