Page 148 - current-2016

Basic HTML Version

İNDEX
1826
CMDT 2016
Nadolol, 445t
özofagus varisleri, tekrar kanamanın
önlenmesi için 600
Naegleria / Naegleria fowleri, 1495
NAEPP (Ulusal Astım Eğitim ve Önleme
Programı), astım tanı /yönetim
kuralları ve,242f, 243t, 245-247,
246f, 253-256, 254f, 255f
Nafarelin
Anormal uterin kanama için, 746
endometriozis için, 759
Nafazolin, aşırı doz / toksisitesi, 1564
Nafcillin
endokardit, 1430-1431
etkilenen trombosit fonksiyonu, 547t
deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
için,1412t, 1418
NAFLD Fibrozis skoru, 681
NAFLD. Nonalkolik yağlı karaciğer bakın
Naftifin, 97T
Naftin. Naftifin görün
Tırnak bozuklukları, 158-159, 158f
kandida enfeksiyonu, 131, 132, 132f,
158
ilaçlar nedenli hiperpigmentasyon, ,
158, 161t
çukurlaşma / kesiklileme, 158
sedef hastalığı, 105-106, 106f, 158,
847
Raynaud fenomeni, 826-827
tinea unguium (onikomikoz), 158,
158-159
Nalfon. Fenoprofen görün
Nalmefen, koma / opioid doz aşımı için,
1550, 1553t
Naloxone, 1072
eroin için / opioid aşırı doz /çekilme,
1072, 1550, 1553t, 1573
NALP-3 inflammasomes, gut, 812
Naltrekson
alkol kullanımı / bağımlılığı için, 17,
677, 1071
Eroin / opioid yoksunluğu için, 18-
19, 1072
obezite, 1248
Naproksen, 73, 77t
gut, 813
Naprosyn.Bknz naproksen
Napsin-A, akciğer kanserinde 1588
Naratriptan ,Migren baş ağrısı için, 955
Nardil. Fenelzin bknz
narkolepsi, 1066
Narkolepsi, 1066
Narkotik (opioid) antagonistleri. Ayrıca
bkz Naloksan
Kabızlık için, 85, 570
eroin için / opioid aşırı doz /çekilme,
1072, 1550, 1553t, 1573
Narkotik. Ayrıca bakınIZ Opioidler /
opioid analjezikler
kötüye kullanımı 1072-1073,
narkotik antagonistler /
naloksan,1072
Narsisistik kişilik bozukluğu, 1041t
NASH. Alkolsüz steatohepatit bakınız
Natacyn.-Bknz Natamycin
Natalizumab
enflamatuar barsak / Crohn hastalığı
için, 636-637, 641
multipl skleroz için, 1001,
progresif multifokallökoansefalopati
neden olduğu, 1370 641, 636,
Natamisin, oftalmik hastalıklar için, 170T
Nateglinit, 1197t, 1199, 1212
hipoglisemi ve, 1199, 1213
yapay, 1230t, 1234
NAVANE®. Tiyotiksen bknz
Navelbine. Vinorelbin bakınız
Nazal CPAP, uyku apnesi için, 315
Nazal polipler, 221-222
alerjik burun iltihabı ve, 218, 221
Nazal vestibülit, 217
Nazofarenks, malign tümörler, 222
Epstein-Barr virüsü ile, 222, 1350
seröz otitis media ve 203
Nazokomiyal enfeksiyonlar.
Bknz
, Sağlık
bakımı (Hastane) ilişkili
enfeksiyonlar
Nazokomiyal pnömoni,
271-
273,
271
t,
272
t,
273
t,
1270,
1271,1290
t
Nazolakrimal kanal tıkanıklığı,
dakriyosistit ve 165
NB-UVB tedavisi. Dar UVB tedavisi
bknz (NB-UVB)
NCCN (Ulusal Kapsamlı KanserAğı) web
sitesi. Ayrıca bkz belirli kanser
türü1827
Nebido. Testosteron undekanoatı bakınız
Nebivolol, 445t
hipertansiyon için, 445t, 456
Nebulizatör tedavisi
astım için, 252t, 255f
KOAH, 259
Necator americanus, 1507
Necrobiosis lipoidikası de diyabet, 1219
neden olan, 694
toksisite, 1565
t
neden olduğu, 1648
mesna , 1646
t
, 1648
nöropatik, kemoterapiye bağlı, 1648
neden
benign prostatik hiperplazi,
948–
953
, 949
t
, 950
f
, 951
t
kanser,
1617–1632
hematuri,
930–931
enfeksiyonlar,
931–
937
, 932
t
, 934
t
anaerobik, kadında,
1447–
1448
interstitisyel sistit,
938
erkekte ereksiyon/seksüel
disfonksiyon,
943–945
erkek infertilitesi,
945–948
, 946
f
ülserler. Bkz Genital ülserler
üremi, 901
t
üriner inkontinans,
65–67
üriner taş hastalığı,
939–943
,940
t
nedenli, 1398
Nedokromil
alerjik göz hastalığı için, 168, 171t
Alerjik rinit için, 219
astım için, 246f, 248t, 250
Neer sıkışma işareti, 1663t, 1666, 1667
Nefazodon, 1055t, 1057, 1058
Nefes egzersizleri KOAH, 260
Nefes testleri
bakteriyel aşırı çoğalmada, 577, 621
H.pylori enfeksiyonunda, 606, 609
Nefes.
Bkz
stupor veya komada
solunumsal anomaliler, 1004
değerlendirme/yanık
hasarında destekte, 1538
komada, 1550
uyku ile ilgili bozukluklarda,
314–
315
, 1066.
Bkz
Uyku apne-
hipoapne
Nefrit. Ayrıca bakınız glomerülonefrit
ölümlerle ilişkilendirilebilir , 2t
interstisyel, 894t, 898-899
lupus, 822, 824, 912f, 917-918
penisilin, 1293
nedentubulointerstisyel, 901t, 923-
925, 923t
Nefritik sendrom
Nefritik sendrom, 909f, 910, 913 bakınız
Ayrıca özel nedenlere ve
Glomerulonefrit
nefritik spektrum, 909
f
, 910,
911–918
,
912
f
.
Bak ayrıca
Nefritik spektrumu glomerular
hastalıklar, 909f, 910, 911-918,
912f. Ayrıca bkz Glomerulonefrit
Nefrojen sistemik fibroz, 928-929
Nefrojenik diabetes insipidus. Bknz
Diyabet insipidus, nefrojenik
Nefrojenik fibrozan dermopati, 829
Nefrokalsinozis, hiperkalsemilerin /
hiperparatiroidizm, 1128
Nefrolitiazis (böbrek taşları), 942 Bkz
Ayrıca Üriner sistem taş hastalığı
kalsiyum, 939, 940-941, 940T
Crohn hastalığında, 638
sistin, 939, 942
hiperparatiroidizm ve 940T, 1128,
1130
polikistik böbrek hastalığı, 926
probenesid kullanımı ve 815
renal tübüler asidoz, 883-884, 939,
941
Kısa barsak sendromu, 621
Struvit, 939, 941-942
ürik asit, 812, 928, 939, 94
nefrolityasiz, 941
Nefronofitizi, çocuk, 927
Nefropati epidemica, 1376