Sizlere daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek icin sitemizde çerez konumlandırmaktayız, kullanmaya devam ettiğinizde çerezler ile toplanan kişisel verileriniz Veri Politikamız / Bilgilendirmelerimizde belirtilen amaçlar ve yöntemlerle mevzuatına uygun olarak kullanılacaktır.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları   

Pediyatrik Kardiyoloji / Park Daha büyük görüntüle

Pediyatrik Kardiyoloji / Park

9786053970484

Adana Nobel Kitabevi

100,00 TL

80,00 TL

-20%


KDV Hariç: 80,00 TL

Bu kitap hem kısa, özlü hem de etraflı hazırlanmıştı; tıp literatüründe bu özellikler nadiren bir aradadır. Bir kardiyoloji text-book' ta pratisyenler için çok fazla ayrıntı olan ekokardiyografi, kateterizasyon ve anjyiokardiyogram ve cerrahi girişimlerin ezoterik detayları yer alır. Burada bölümler pratiğe yönelik hazırlanmış; ilaç dozları, aralıkları ve uyarılara yer verilmiştir. Yeri geldiğinde farklı görüşlere yer vermesine rağmen Dr. Park üzerinde düşünülmüş, hepsinden önemlisi mantıklı olan kendi önerilerini de cesurca belirtmiştir.

 

Bu mükemmel kitapta Dr. Park’ın kariyerinin etkisini görmek benim için kolay oldu. Dr. Park mükemmel bir genel pediyatri eğitimi yaptı, ardından birçok yıllar pediyatrik kardiyoloji ve kardiyovasküler fizyolojide çalıştı. Kanada'da akademik pediyatrik kardiyolojide birkaç yıl geçirdikten sonra kendi ülkesine döndü ve Washington eyaletinde küçük bir toplulukta aile hekimi olarak görev yaptı. Konsültanların bulunmadığı ve hastanın hızla transportunun kolay olmadığı bir bölgede hekimlik yapmanın güçlüklerini çok iyi öğrendi. Farmakolojide araştırma asistanlığına döndü ve sonuçta kardiyovasküler ilaçların dinamikleri hakkında pediyatrik kardiyoloji alanında düşünebileceğim herhangi bir kişiden daha çok bilgisi oldu. Son yıllarda kendisi üniversite ayarında pediyatrik kardiyoloji pratiği yaptı ve öğretti, ayrıca kariyerinde kazandığı bilgi ve becerinin aktarılma sürecini öğrendi. Bu kitap tüm bu deneyimleri ve doğal bir öğretmenin özel açıklığı ile birlikte her sayfada bilim ve pratik arasındaki dengeyi yansıtmaktadır.

 
Dr Park ile daha önce birlikte çalıştığım için övünüyorum ve kendisinin pediyatrik kardvolojiye bu katkısından dolayı gurur duyuyorum.

 
Warren G.Guntheroth, M D Pediyatri Profesörü Pediyatrik Kardiyoloji Bölümü Başkanı Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi Seattle,

 

İÇİNDEKİLER

Kısım I Kalp Hastalananım Rutin Değerlendirilmesinde Temel Araçlar

 • Öykü Alma 
 • Gestasyonel ve Natal Öykü 
 • Postnatal Öykü 
 • Aile Öyküsü
 • Fizik İnceleme 
 • Büyüme Örneği 
 • İnspeksiyon 
 • Palpasyon
 • Kan Basıncı Ölçümü 
 • Oskültasyon
 • Kalp İncelemesinde Yenidoğana Ait Bazı Özellikler 
 • Elektrokardiyografi 
 • Vektöryel Yaklaşım Nedir? 
 • Pediyatrik ve Yetişkin Elektrokardiyogramlarının Karşılaştırılması 
 • Elektrokardiyogramda Temel Ölçümler ve Yorumlamada Gerekli Olan Normal ve Anormal Değerler 
 • Atriyal Hipertrofı 
 • Ventriküler Hipertrofî 
 • Ventrikül İletim Bozuklukları 
 • ST-Segmenti ve T-Dalgası Değişiklikleri 
 • Göğüs Röntgeni
 • Kalp Boyutu ve Silüeti
 • Kalp Boşluklarının ve Büyük Damarların Değerlendirilmesi
 • Pulmoner Damarsal Gölgeler 
 • Sistemik Yaklaşım
 • Akış Diyagramları

Kısım II Kalp Hastalıklannın Değerlendirilmesinde Özel Araçlar

 • İnvaziv Olmayan Teknikler 
 • Ekokardiyografi
 • Stres Testleri
 • Uzun Süreli EKG Kaydı 
 • Ayaktan Kan Basıncı
 • Monitörizasyonu 
 • İnvaziv Girişimler 
 • Kardiyak Kateterizasyon ve Anjiyokardiyografi 
 • Girişimsel Kateterizasyon İşlemleri

KısımIII Patofizyoloji

 • Fötal ve Perinatal Dolaşım
 • Fötal Dolaşom
 • Doğumdan Sonra Dolaşımdaki Değişiklikler 
 • Prematür Yenidoğanlar 
 • Sol-Sağ Şantlı Lezyonların
 • Patofîzyolojisi 
 • Atriyal Septal Defekt 
 • Ventriküler Septal Defekt 
 • Patent Duktus Arteriyozus
 • Endokardiyal Yastık Defekti 
 • Obstrüktif ve Valvüler Regürjitan
 • Lezyonların Patofîzyolojisi 
 • Ventrikül Çıkış Yolu Obstrüksiyonu 
 • Atriyoventriküler Kapakların Darlığı 
 • Valvuler Regürjitan Lezyonlar

Kısım IV Spesifik Doğuştan Kalp Hastalıktan

 • Sol- Sağ Şantlı Lezyonlar 
 • Atriyal Septal Defekt 
 • Ventriküler Septal Defekt 
 • Yönetim 
 • Patent Duktus Arteriyozus 
 • Prematür Yenidoğanlarda Patent Duktus Arteriyozus 
 • Komplet Endokardiyal Yastık Defekti 
 • Parsiyel Endokardiyal Yastık Defekti 
 • Parsiyel Anormal Pulmoner Venöz Dönüş 
 • Obstrüktif Lezyonlar 
 • Pulmoner Darlık 
 • Aort Darlığı 
 • Aort Koarktasyonu 
 • Aortik Ark Kesintisi 
 • Siyanotik Doğuştan Kalp Hastalıkları
 • Siyanotik Yenidoğana Yaklaşım 
 • Büyük Arterlerin Tam Transpozisyonu
 • Büyük Arterlerin Doğuştan Düzeltilmiş Transpozisyonu 
 • Fallot Tetralojisi
 • Pulmoner Atrezili Fallot Tetralojisi (Pulmoner Atrezi ve Ventriküler Septal Defekt) Pulmoner Kapak Yokluğu ile Birlikte Fallot Tetralojisi
 • Total Anormal Pulmoner Venöz Dönüş 
 • Triküspid Atrezisi 
 • Intakt Ventriküler Septumlu Pulmoner Atrezi 
 • Hipoplastik Sol Kalp Sendromu 
 • Ebstein Anomalisi
 • Persistan Trunkus Arteriyozus 
 • Tek Ventrikül 
 • Çift Çıkışlı Sağ Ventrikül 
 • Heterotaksi (Atriyal İzomerizm, Splenik Sendromlar) 
 • Yenidoğanın Persistan Pulmoner Hipertansiyonu 
 • Vasküler Halka 
 • Sıklık 
 • Patoloji 
 • Klinik Özellikler 
 • Tanı 
 • Yönetim 
 • Odacık Yerleşimi ve Kardiyak
 • Malpozisyon 
 • Odacık Yerleşimi 
 • Dekstrokardi ve Mezokardi 
 • Diğer Doğuştan Kalp
 • Anomalileri 
 • Sinüs Valsalva Anevrizması 
 • Sol Koroner Arterin Pulmoner Arterden
 • Anormal Çıkması (Bland-White-Garland Syndrome,ALCAPA Syndrome) 
 • Aortopulmoner Septal Defekt 
 • Arteriyovenöz Fistül, Koroner 
 • Arteriyovenöz Fistül, Pulmoner 
 • Arteriyovenöz Fistül, Sistemik 
 • Atriyal Septal Anevrizma 
 • Servikal Aortik Ark
 • Ortak Atriyum 
 • Kor Triatriyatum 
 • DiGeorge Sendromu
 • Çift Çıkışlı Sağ Ventrikül 
 • Ektopia Kordis 
 • Hemitrunkus Arteriyozus 
 • Idiyopatik Pulmoner Arter Dilatasyonu
 • Kartagener Sendromu 
 • Paraşüt Mitral Kapak 
 • Patent Foramen Ovale 
 • Perikardiyal Defekt, Doğuştan
 • Aortanın Psödokoarktasyonu 
 • Pulmoner Arter Darlığı 
 • Scimitar Sendromu
 • Sistemik Venöz Anomaliler

Kısım V Edinsel Kalp Hastalıkları

 • Primer Miyokard Hastalıkları 
 • Hipertrofîk Kardiyomiyopati 
 • Diyabetik Anne Bebeği 
 • Yenidoğanın Geçici Hipertrofik Kardiyomiyopatisi 
 • Dilate veya Konjestif Kardiyomiyopati Endokardiyal Fibroelastozis 
 • Doksorubisin Kardiyomiyopatisi 
 • Karnitin Eksikliği
 • Restriktif Kardiyomiyopati 
 • Sağ Ventrikül Displazisi 
 • Noncompaction Kardiyomiyopatisi 
 • Kardiyovasküler Enfeksiyonlar 
 • Enfektif Endokardit 
 • Miyokardit 
 • Perikardit 
 • Konstriktif Perikardit 
 • Kawasaki Hastalığı 
 • Lyme Karditi 
 • Postperikardiyotomi Sendromu 
 • Postperfüzyon Sendromu 
 • Human Immundeficiency Virus Enfeksiyonu
 • Akut Romatizmal Ateş 
 • Sıklık 
 • Nedenler 
 • Patoloji 
 • Klinik Özellikler
 • Tanı 
 • Ayırıcı Tanı
 • Klinik Gidiş 
 • Yönetim
 • Prognoz 
 • Korunma
 • Kalp Kapak Hastalıkları 
 • Mitral Darlık 
 • Mitral Yetmezlik 
 • Aort Yetersizliği
 • Klinik Özellikler
 • Mitral Kapak Prolapsusu 
 • Kardiyak Tümörler 
 • Sıklık 
 • Patoloji 
 • Klinik Özellikler 
 • Yönetim 
 • Sistemik Hastalıklarda Kardiyovasküler Etkilenme 
 • Mukopolisakkaridoz 
 • Sistemik Lupus Eritematozus 
 • Romatoid Artrit 
 • Friedreich Ataksisi
 • Musküler Distrofı 
 • Miyotonik Distrofi 
 • Marfan Sendromu 
 • Akut Glomerülonefrit
 • Hipertiroidizm: Doğuştan ve Edinilmiş 
 • Hipotiroidizm: Doğuştan ve Edinilmiş 
 • Orak Hücreli Anemi

Kısım VI Aritmiler ve Atriyoventriküler İleti Bozuklukları

 • Kardiyak Aritmiler 
 • Sinüs Nodundan Kaynaklanan Ritimler 
 • Atriyumdan Kaynaklanan Ritimler 
 • Atriyoventriküler Noddan Kaynaklanan Ritimler 
 • Ventrikülden Kaynaklanan Ritimler 
 • Uzun QT Sendromu 
 • Kısa QT Sendromu 
 • Brugada Sendromu 
 • Bölüm 25 Dr. Sevcan Erdem Atriyoventriküler İleti
 • Bozuklukları 
 • Birinci Derece Atriyoventriküler Blok 
 • İkinci Derece Atriyoventriküler Blok 
 • Üçüncü Derece Atriyoventriküler Blok 
 • Atriyoventriküler Disosiyasyon 
 • Çocuklarda Kardiyak Pacemakerlar ve İmplante Edilebilir Kardiyovertör Defîbrilatörler 
 • Yapay Kardiyak Pacemaker EKG'leri 
 • Çocuklarda Pacemaker Tedavisi 
 • İmplante Edilebilir Kardiyovertör Defîbrilatör

Kısım VII Özel Problemler

 • Konjestif Kalp Yetersizliği 
 • Tanımlama 
 • Nedenler 
 • Konjestif Kalp Yetersizliği Patofîzyolojisi 
 • Tanı 
 • Yönetim 
 • Bölüm 
 • Sistemik Hipertansiyon 
 • Tanımlama 
 • Normal Kan Basıncı Standartları
ISBN9786053970484
Basım Yılı2009
Sayfa Sayısı678
Kitap DiliTÜRKÇE
Yazar(lar)Myung K.Park
Çeviri EditörüNazan ÖZBARLAS

Yorum Yaz

Pediyatrik Kardiyoloji / Park

Pediyatrik Kardiyoloji / Park

Yorum Yaz