Pediatrik Hematoloji Daha büyük görüntüle

Pediatrik Hematoloji

9789944211994

İstanbul Tıp Kitabevleri

69,00 TL


KDV Hariç: 69,00 TL

S. Sema Anak
 

“Pediatrik Hematoloji” kitabımızı ülkemizin önde gelen değerli çocuk hematologlarının özverili
katkıları ve uzun, yoğun çalışmalarla sizlerin kullanımına sunmaktayız. Bu kitabın ana hedefi tüm
doktorlarımıza ve tıp öğrencilerimize, hematolojik hastalığı olan çocukların tanı ve tedavisinde ya-
rarlı bir kaynak oluşturmaktır. Kitabımız, bu hastalıkların sık görülenlerini ve daha nadir rastlanı-
lanlarını harmanlayarak tüm çocuk hematolojisini kapsamayı amaçlamıştır. Özellikle de çocukluk-
çağı hematolojik hastalıklarında moleküler genetik, sitogenetik, immunoloji, transplantasyon ve
diğer tedavi gelişimlerini içeriğe katarak klinik kullanımdaki önemlerini de vurgulamaya çalıştık.
Artık biliyoruz ki temel bilimlerin katkısı olmadıkça hematoloji, onkoloji alanında her hangi bir
yaklaşım yapmak olanaksızdır. Temel alanlarda olan gelişimler bilim dünyasını her an sarsmakta
ve izlemi bile giderek güçleşmektedir. Geçmiş yıllarda zor hatta ölümcül olarak tanımlanan malin
hastalıkların tanı ve tedavisinde, destek tedavilerinde de çok önemli gelişmeler sağlanmakta ve ar-
tık uzun süreli yaşam ve şifa sıradan sözcükler olmaktadır. Bu sefer de karşımıza uzun süreçte or-
taya çıkan ikincil sorunlar çıkmaktadır. Bu yeni problemler yeni çalışma alanları yaratmaktadır.
Malin olmayan hematolojik sorunların tanı ve tedavisinde de önemli gelişmeler sağlanmış, artık
genetik özellikte ve çok genç yaşta ölümcül hastalıklarda uzun yaşam ve hatta şifadan bahsedilir
olmuştur. Tüm gelişmekte olan ülkelerde toplumsal sorun oluşturabilen beslenme veya sık geçiri-
len infeksiyonların yol açtığı edinsel anemiler konusunda da artık ciddi toplumsal yaklaşımlar ya-
pılmaktadır. Tüm bu alanlarda da kitabımız yararlı bilgilerle okuyucusuna ulaşmaktadır.
Kitabın çocuk hastanın izleminde ve tedavisinde görev alan tüm pratisyen, aile hekimi, çocuk he-
kimi ve çocuk hematoloji-onkoloji uzmanlarına önemli bir kaynak oluşturacağını düşünmekteyiz.
Tıp öğrencilerimize, TUS ve yandal uzmanlık sınavlarına hazırlanan doktorlarımıza, meslekte
yükselme amaçlı sınavlara girecek uzmanlarımıza da değerli bir başvuru kitabı oluşturduğumuzu
düşünüyoruz. Bizler bu çalışmamızla pek çok genç hekim kardeşlerimizin hematoloji alanına ilgi
duymasını da sağlamayı hedefliyoruz. Kitabımızın çok haneli baskılarında onların emeğinin olma-
sını diliyoruz. Bu nedenle de çocuk hematolojisi alanının genç uzmanlarına ve uzmanlık adayları-
na da kitabımızda görev vermeyi bir borç bildik. Çocuk hematolojisi ile ilgili çalışmaları sürdüren
temel bilimler, çocuk cerrahisi, radyoterapi, onkoloji, infeksiyon ve hatta tüm çocuk yandallarında
uzmanlık yapan ve sıklıkla hematolojik sorunlarla karşılaşan meslektaşlarımızın da bu kitaptan
yararlanacağını düşünmekteyiz. Tıp artık bir ekip işidir. Bu nedenle her zaman kolkola yürüdüğü-
müz, hizmet verdiğimiz tüm sağlık çalışanlarımıza da bu kitaptan alabilecekleri çokşey olduğunu
hatırlatmak isteriz.
Sizlerin de takdir edeceği gibi bu kadar değerli uzmanın deneyimlerini de katarak oluşturduğu bir
kitabın ortaya çıkışı biraz uzun ve sancılı olsa da tıp dünyasında çok önemli bir ihtiyacı karşılayacak
bir ilk olması nedeniyle mutlu ve gururluyuz. Bu kitabın oluşmasında değerli katkıları için tüm ço-
cuk hematoloji ailesine, bizi her zaman destekleyen Türk Pediatrik Hematoloji Derneğine, basılması
için katkıda bulunanlara, İstanbul Medikal Yayıncılık Ltd. Şirketine şükranlarımızı sunarız.

 

ISBN9789944211994
Basım Yılı2011
Basım Sayısı1
Sayfa Sayısı1086
Kitap DiliTÜRKÇE
Yazar(lar)S. Sema Anak

Yorum Yaz

Pediatrik Hematoloji

Pediatrik Hematoloji

S. Sema Anak
 

“Pediatrik Hematoloji” kitabımızı ülkemizin önde gelen değerli çocuk hematologlarının özverili
katkıları ve uzun, yoğun çalışmalarla sizlerin kullanımına sunmaktayız. Bu kitabın ana hedefi tüm
doktorlarımıza ve tıp öğrencilerimize, hematolojik hastalığı olan çocukların tan

Yorum Yaz

VadeAylıkToplam
169,00 TL69,00 TL
236,23 TL72,46 TL
324,37 TL73,12 TL
418,44 TL73,77 TL
514,89 TL74,43 TL
612,52 TL75,09 TL
VadeAylıkToplam
169,00 TL69,00 TL
236,23 TL72,46 TL
324,37 TL73,12 TL
418,44 TL73,77 TL
514,89 TL74,43 TL
612,52 TL75,09 TL
VadeAylıkToplam
169,00 TL69,00 TL
236,23 TL72,46 TL
324,37 TL73,12 TL
418,44 TL73,77 TL
514,89 TL74,43 TL
612,52 TL75,09 TL

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.