Tıp Etiğinde Kliniğe Geçiş Daha büyük görüntüle

Tıp Etiğinde Kliniğe Geçiş

367

GÜNEŞ TIP KİTABEVİ

Doç. Dr. Hanzade DOĞAN TIP ETİĞİNDE KLİNİĞE GEÇİŞ

Sağlıklı Kararlar İçin Pratik Bir Rehber

Sağlık hizmetlerinde tıp eriğinin kliniğe geçişi üzerine kapsamlı bir çalışmadır. Türkiyeden gerçek vakalar ve dünyada klinik erik konsültasyonlara geçmiş tıp merkezleri örnekleri üzerinde çalışılmıştır.

Vakalarda hem hasta, hem de sağlık hizmeti verenler açısından sağlıklı kararlar üzerinde yöntembilim çalışmaları yapılmıştır. Klinikte vaka analizleri, hasta-hekim ilişkisi, aydınlatılmış onam, bireyin gelişim aşamaları, dünyadan etik konsültasyon merkezi örnekleri vs gibi konular ele alınmıştır.

 

VURGULAR

  • Tıp etiğinde kliniğe geçerken geniş bir yelpaze içinde yöntem çalışmalarına yer verilmiştir.

  • Türkiyeden orijinal vakalar üzerinde çözümlemeler yapılmıştır.

  • Dünyada değişik yerlerde klinik etik konsültasyon veren ve tıp eriğinin kliniğe geçtiği merkezlerden örnekler verilerek, karşılaştırmalar yapılmıştır.

  • Kliniklerde etik kararlarda rol oynayan egonun savunma mekanizmaları ve bireyin ahlaki gelişim aşamaları konu ile bütünleştirilmiştir.

H. Hanzade Doğan İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. Tıp etiği, klinik etik, etik konsütasyon ve etik komiteler alanında uzmanlaştı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde öğretim üyesi olarak eğitim ve danışmanlık vermekte, araştırmalar yürütmekte ve İstanbul Tıp Fakültesi Çapa Etik Kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.

Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra öncelikle pratisyen hekim olarak mecburi hizmetini yapmış, daha sonra A.B.Dde "posdoctoral fellow" olarak İmmünoloji alanında eğitim almıştır. Yeni bir bitkisel ilacın antikarsinojenik moleküler etkileri üzerindeki bir projede uluslararası bir patentin sahiplerindendir.

ISBN9789754111286

Yorum Yaz

Tıp Etiğinde Kliniğe Geçiş

Tıp Etiğinde Kliniğe Geçiş

Doç. Dr. Hanzade DOĞAN TIP ETİĞİNDE KLİNİĞE GEÇİŞ

Sağlıklı Kararlar İçin Pratik Bir Rehber</p

Yorum Yaz